Portada > Productes > Serveis > Compliment RD1215/1997

Compliment RD1215/1997

Marca: General

La Certificació de compliment del RD1215/1997 és cada vegada més exigida per inspectors de treball i responsables de prevenció de riscos laborals, per l'accés a determinades instal · lacions, obres o empreses.

Aquesta Certificació justifica que es compleixen revisions periòdiques de l'equip, estabilitat del conjunt, estat de la màquina i els seus limitadors en compliment de la normativa, i que manté la documentació vigent.

Un cop realitzada la inspecció inicial i obtinguda la certificació, per part de l'organisme acreditat, aquesta només s'efectuarà una vegada, ja que després només cal una revisió periòdica cada 18 mesos, llevat que es realitzi un canvi d'ubicació o modificació mecànica important, en aquest cas es tractaria com una nova certificació.

 
Equipdraulic S.L. - Venda i muntatge de grues sobre camió