Portada > Productes > Serveis > Formació Equipdraulic

Formació Equipdraulic

La formació en el correcte ús d'un equip de treball és fonamental per aconseguir la màxima productivitat i reduir la sinistralitat. La nostra oferta formativa està dins de l'aplicació del Reial Decret 1215/97 i Reial Decret 1435/92, i realitzada en col · laboració amb l'Institut de Formació de Tècnics en Manutenció (IFTEM), acreditat per la Generalitat de Catalunya.

La titulació aconseguida mitjançant el Curs de Formació és la de OPERADOR / A AUTORITZAT / A DE CARRETONS ELEVADORS I GRUA HIDRÀULICA ARTICULADA.

OBJECTIUS:

Adquirir els coneixements necessaris per a la correcta utilització d'aquests equips i fomentar la prevenció de riscos laborals en el seu maneig i complir amb les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització de grues (segons RD 1215/1997).

DURADA I LLOC DEL CURS:

Durada total de 20 hores, incloent formació teòrica i prácica. Es realitzen a les nostres instal.lacions a Granollers.

Per a més INFORMACIÓ poseu-vos en contacte amb nosaltres al telèfon 93-849 36 66, o mitjançant  el nostre formulari de contacte.

Arxius adjunts

Equipdraulic S.L. - Venda i muntatge de grues sobre camió