Portada > Política de privacitat

Política de privacitat

En virtut del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals l'informem que les dades de caràcter personal, recollits voluntàriament en el formulari d'aquesta web o correu electrònic i acceptar el seu enviament, està autoritzant a que siguin incorporades a un fitxer propietat de EQUIPDRAULIC SL AVDA. Sant Julià, Nº 233-23508403 Granollers (Barcelona) i CIF B60183878 i adreça de correu electrònic (Necessites javascript per veure aquest correu-e)

EQUIPDRAULIC S.L. compleix estrictament el deure de secret de les dades de caràcter personal i el tractament dels mateixos confidencialment, assumint, a aquests efectes, les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat EQUIPDRAULIC SL, SL, queda totalment exonerat de qualsevol responsabilitat si la informació facilitada voluntàriament, és incompleta, no veraç o irreal pels USUARIS d'aquesta pàgina web. EQUIPDRAULIC S.L. es compromet a no cedir, vendre, ni compartir les dades amb tercers sense la seva aprovació expressa.

EQUIPDRAULIC S.L. garanteix que les dades seran tractades amb la finalitat de mantenir les oportunes relacions comercials i promocionals sobre els serveis d'aquesta empresa, amb vostè o l'entitat que vostè representa.

No obstant l'anterior, vostè pot exercir els drets d'accés, rectificació, oposició i supressió disposats en l'esmentat Reglament, notificant-ho per escrit al responsable de Protecció de Dades de EQUIPDRAULIC S.L., AVDA. Sant Julià, Nº 233-23508403 Granollers (Barcelona) i CIF B60183878 i adreça de correu electrònic (Necessites javascript per veure aquest correu-e)

La nostra política respecte al correu electrònic se centra a remetre únicament comunicacions que vostè hagi sol·licitat rebre. Si prefereix no rebre aquests missatges per correu electrònic li oferirem a través dels mateixos la possibilitat d'exercir el seu dret de supressió i renúncia a la recepció d'aquests missatges, de conformitat amb el que disposa el títol III, article 22 de la Llei 34 / 2002 de Serveis per a la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic. Manant la paraula "BAIXA" a través del correu electrònic (Necessites javascript per veure aquest correu-e)

Equipdraulic S.L. - Venda i muntatge de grues sobre camió